Convocatòria del Ple Municipal

L’Ajuntament Ple es reunirà en sessió ordinària, el proper dijous 28 de gener de 2016, a les 19 hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 22/12/2015 (Núm.12/2015) i de l'acta de la sessió extraordinària de data 12/01/2016 (Núm. 01/2016).

2. Despatx oficial. 

3. Aprovació i verificació del text refòs (gener 2016) de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament relativa a les zones verdes i espais lliures del nucli de Dosrius.

4. Aprovació de l'encomana de gestió i del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Dosrius per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions.

5. Aprovació de les bases reguladores de les subvencions a atorgar per concurrència competitiva per l'Ajuntament de Dosrius a entitats del municipi per a l'any 2016.

6. Renovació del Jutge de Pau, titular i suplent.

7. Moció presentada pel grup municipal del PSC en relació a l'ampliació del pont de la carretera BV-5101 en km. 3050.


8. Precs i preguntes


L’alcalde,Marc Bosch de DoriaDosrius, 25 de gener de 2016


Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil