Convocatòria del Ple Municipal, dijous 16 de juliol a les 19 hores

Recordeu que el públic assistent podrà realitzar preguntes en el punt 14:

a) directament, si són de temes inclosos en l'ordre del dia

b) prèvia instància presentada 48 hores abans (com a molt tard), si no estan inclosos en l'ordre del dia, és a dir, sobre, qualsevol altre tema.


CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPALL’Ajuntament Ple es reunirà en sessió ordinària, el proper dijous 16 de juliol de 2015, a les 19 hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ordre del dia següent:

1.      Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 13/06/2015 de Constitució de l’Ajuntament (Núm. 05/2015) i de l’acta de la sessió extraordinària de data 25/06/2015 (Núm. 06/2015)
2.      Despatx oficial
3.      Expedient de reconeixement extrajudicial
4.      Suplement de crèdit
5.      Transferència de crèdits entre partides
6.      Generació de crèdits extraordinaris
7.      Modificació ordenança núm. 22 taxa servei prevenció incendis
8.      Adhesió de l’Ajuntament de Dosrius a l’Associació de Municipis per a la Independència
9.      Creació de la Comissió d’Estudi per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal
10.  Creació de la Comissió d’Estudi per a l’aprovació de l’Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Dosrius.
11.  Aprovació de la creació del registre d’interessos de l’Ajuntament, així com els models de declaració (annexos I i II)
12.  Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament municipal relativa a les zones verdes i espais lliures del nucli de Canyamars (text febrer 2015)
13.  Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament municipal relativa a les zones verdes i espais lliures del nucli de Dosrius
14.  Precs i Preguntes


L’alcalde,Marc Bosch de Doria

Dosrius, 13 de juliol de 2015
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil