Projecte d’Actuació Planta d’aglomerat asfàltic

 


Informació per a la ciutadania sobre el Projecte d’Actuació Específica per a la implantació d'una planta d’aglomerat asfàltic a l’àmbit de l’activitat extractiva El Rocà, a la Carretera BV5101 p.k. 3,5, polígon 25, parcel·la 52.


Comunicat de l’Ajuntament de Dosrius sobre la planta d'aglomerat asfàltic a la Pedrera del Rocà


A l'Ajuntament de Dosrius treballem i treballarem per la qualitat de vida i dels serveis que reben els nostres veïns i veïnes. I ho farem de manera motivada, amb arguments sòlids que estem disposats a defensar, com sempre hem fet fins ara.

El gener del 2021 comença el tràmit d'un Pla d'Actuació Especial per saber si es pot posar a l'interior de la Pedrera del Rocà una planta d'aglomerat asfàltic.

El 12 de maig del 2023 la Comissió Territorial d'Urbanisme entra al Registre de l'Ajuntament l'aprovació definitiva per poder posar aquesta planta a on diu que caldrà donar compliment als condicionants que assenyala l'acord de tots els informes sectorials. També diu que la instal·lació de la planta d'aglomerat asfàltic està condicionada a l'autorització prèvia de l'ACA.

Hem fet una reunió amb l'empresa per explicar-les les queixes dels veïns, com la contaminació que produeixen aquestes empreses i l'augment del tràfic en els nostres vials.

S'han refermat amb què la planta no produirà més molèsties de les que ja van patint els veïns per l'activitat de la Pedrera, que és pràctica habitual que en aquestes activitats extractives es posin les plantes d'aglomerat asfàltic per evitar moure la matèria primera. Els hi hem demanat dades oficials de les empreses ECAS que controlen les emissions a l'atmosfera, perquè puguem contrastar i verificar.

Els hi hem preguntat si presentaran el projecte d'activitat i d'obres, que seria el següent pas per poder instal·lar aquesta activitat. Una vegada presentat aquest projecte comença un nou procediment, en el que hi haurà exposició pública, i en el qual totes les persones que ho desitgin podran presentar al·legacions, i emetran informe els següents departaments, com:

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Agència Catalana de l'Aigua

Direcció General d'Energia

Direcció d'indústria

Subdirecció General d'infraestructures Rurals

Serveis Territorials Departament de Cultura

Oficina Territorial d'acció i Avaluació Ambiental

Una vegada feta aquesta reunió hem convocat els portaveus dels grups municipals i els fem aquest comunicat perquè estiguin assabentats. Els mantindrem informats. Moltes gràcies.


Certificat acord de Ple de moció de rebuig a la planta d'asfalt

Més Informació (fer click)

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil