Les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals Execució, característiques i manteniment
La Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha editat una guia tècnica divulgativa sobre actuacions en franges de protecció d’incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població. Sota el títol Les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals: Execució, característiques i manteniment, la guia descriu de forma didàctica i visual, els tractaments a efectuar sobre la vegetació de la franja de protecció per donar compliment a la normativa corresponent de prevenció d’incendis forestals.

La publicació inclou també els resultats del seguiment ecològic realitzat pel CREAF en col·laboració amb l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, a més d’informació tècnica tant en l’obertura de la franja com en els seus posteriors manteniments anuals o bianuals, així com una descripció dels efectes que en resulten pel que fa a l’evolució de l’arbrat i el sotabosc i a l’erosió del terreny en aquestes franges.
La guia s’adreça principalment als tècnics dels ajuntaments encarregats d’impulsar la prevenció d’incendis forestals als sues respectius municipis, així com als tècnics vinculats amb la gestió i execució de les franges i els que duen a terme les direccions facultatives de les obres d’obertura i el manteniment de les franges. 

Alt risc d’incendi en la interfície urbana-forestal
Els canvis socioeconòmics produïts a la segona meitat del segle xx, van provocar en nombrosos municipis de la província de Barcelona l’abandonament de conreus, fet que va comportar la colonització progressiva d’aquests terrenys per espècies forestals, amb un increment de la superfície boscosa.
Aquest increment, associat amb un descens en la gestió dels boscos a causa de la baixa rendibilitat dels productes que se n’extreuen, ha suposat la formació de boscos cada cop més densos, amb molt material vegetal sec, una gran continuïtat entre les capçades i, sovint, també un sotabosc dens i molt desenvolupat, que en certs indrets s’enfila fins a tocar la base de les capçades.
Aquesta continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació, juntament amb l’expansió a la província de Barcelona de prop de 1.500 nuclis de població, 850 dels quals corresponen urbanitzacions, ha donat lloc a un mosaic de poblacions envoltades de grans superfícies boscoses, conegudes com a «interfície urbana-forestal».

Els incendis forestals constitueixen un risc real per a les persones residents i les edificacions d’aquesta interfície, atesa la complexitat de garantir-ne la protecció per part dels mitjans d’extinció. La creació de discontinuïtats entre les edificacions i la massa forestal del seu voltant és una eina eficaç per millorar la seguretat de les persones, dels seus béns i dels equips d’extinció.
Es per això que la gestió forestal i les franges perimetrals de protecció contribueixen a disminuir el risc que es produeixi un gran incendi forestal. Alhora, també ajuden a mantenir els beneficis que els boscos aporten i n’afavoreixen la seva conservació.Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil