Des del dia 3 de gener, nova senyalització referent als aparcaments al nucli de Can Massuet
Amb la finalitat de conciliar mobilitat i seguretat viària, i evitar els embussos que es produeixen a certs carrers del nucli urbà de Can Massuet del Far, l'Ajuntament de Dosrius ha dissenyat un pla per redefinir els estacionaments dels vehicles.

Estacionaments alterns per mesos

Aquesta iniciativa reporta beneficis als veïns i veïnes ja que només hauran de tenir en compte si és més parell o imparell. A una banda del carrer s'estacionarà els mesos parells (febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre) ia l'altra els mesos senars (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre).

Cal tenir en compte que la senyalització indica prohibició, per tant, on aparegui el senyal amb “mesos senars” no es podrà estacionar en aquest costat de la calçada els mesos senars, esmentats anteriorment, però, el senyal on figuri “mesos” parells” prohibeix estacionar en aquest costat del carrer els mesos parells.

D'altra banda, cal destacar que el canvi d'estacionament s'ha de fer abans de les 09.00 hores, per tant, els usuaris han d'observar amb atenció la senyalització d'estacionament que s'han implantat.

Quan canviem el vehicle d'estacionament respectant la senyalització mensual, hem de considerar que si en canviar el nostre cotxe al costat contrari de la calçada podem dificultar la circulació per aquest carrer o constituir un obstacle o risc per als altres usuaris de la via, cuidant especialment la col·locació del vehicle i evitar que es pugui posar en moviment en absència del conductor. Haurem d'estacionar en un altre carrer on la reglamentació no ho prohibeixi o no es doni aquest cas d'obstaculització. Haurem de ser conscients que la infracció d'obstaculitzar greument la circulació és més greu que la d'estacionar en un lloc prohibit per senyal.

Estacionaments alterns per anys

En el cas de les avingudes principals del nucli (Avinguda Dosrius, Avinguda del Far i Avinguda Can Massuet), la prohibició d'aparcament serà de la mateixa manera però per anys en lloc de mesos. A una banda del carrer els anys parells i a l'altra els senars.

Des de l'ajuntament es confia que es redueixin així els problemes d'embussos i haver d'anar sortejant els vehicles aparcats a banda i banda de la calçada.

Aquesta mateixa setmana s'iniciarà la instal·lació dels nous senyals verticals.


Nota: Innocentada del dia 28 de desembre del 2021


 

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil