Preinscripció curs 21-22 EBM la Caseta del Bosc de Can Martorell

 


Visita guiada amb cita prèvia
ebm.casetadelbosc@peretarres.org
Tlf. 93.791.93.64
Presentació sol-licituds preinscripció del 10 al 21 de maig.
Matriculació del 16 al 22 de juny.

Les famílies interessades cal que demanin cita prèvia al centre per a concertar el dia i l’hora per a formalitzar la preinscripció, que enguany estarà oberta del 10 al 21 de maig.

Del 10 al 21 de maig, ambdós dies inclosos, totes les famílies interessades podran realitzar la preinscripció escolar dels seus infants per a cursar educació infantil de primer cicle (0-3 anys) a l’Escola Bressol Municipal La Caseta del Bosc de Can Martorell durant el curs 2021/2022.

Per a formalitzar la inscripció cal demanar cita prèvia al centre enviant un correu electrònic a l’adreça ebm.casetadelbosc@peretarres.org o trucant al telèfon 93 791 93 64; i entregar tota la documentació acreditativa necessària en el dia i hora fixats per l’EBM.  A més, l’EBM també ofereix la possibilitat a les famílies de realitzar una visita guiada a les instal·lacions amb cita prèvia.

Què necessites per fer la preinscripció?

Documentació identificativa: llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió. Si és el cas, el passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Cal presentar original i una fotocopia per poder adjuntar-la al formulari d'inscripció.
Full padró/convivència.
Llibre de família.
Documentació de criteris de prioritat:
El contracte laboral, certificat d'empresa o document de l'Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
L'acreditació de la renda garantida de ciutadania.
L'acreditació de la discapacitat.
El carnet de família nombrosa o monoparental.
Aplicació dels criteris de prioritat generals

Els criteris de prioritat generals són els següents:

Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s'obtenen 40 punts. Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació. La puntuació també s'aplica quan els germans estan escolaritzats a l'escola bressol què es vol accedir.
Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts. Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
Aplicació del criteri de prioritat complementari: família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals. Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals, que li serviran per desempatar.
La puntuació provisional es donarà a conèixer l’1 de juny; les reclamacions es podran presentar del 2 al 8 de juny; la llista definitiva es publicarà el 15 de juny; i la matriculació s’haurà de formalitzar del 16 al 22 de juny.

Assignació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Cada escola ordena totes les sol·licituds que ha rebut segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'aplica el criteri de prioritat complementari. Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

Tota la informació sobre el projecte educatiu de l’Escola Bressol Municipal La Caseta del Bosc de Can Martorell es pot consultar en aquest enllaç: https://dosrius.webmunicipal.diba.cat/media/repository//noticies/2021/Abril/Fulleto_EBM_21-22.pdf
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil