Dijous 28 de juliol de 2016, a les 19 hores, Ple Municipal a l'Ajuntament de DosriusL’Ajuntament Ple es reunirà en sessió ordinària, el proper dijous 28 de juliol de 2016, a les 19 hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ordre del dia següent:1.     Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30/06/2016 (Núm. 08/2016)

2.     Despatx oficial

3.     Aprovació inicial del codi de bon govern de l’Ajuntament de Dosrius

4.     Aprovació inicial de  la modificació de la plantilla de personal consistent en la creació de la plaça de tresorer/a

5.     Aprovació inicial del pla director i definició estratègica territorial de l’àmbit de la promoció econòmica de la riera d’Argentona 2015-2018

6.     Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de policia urbana reguladora de la neteja i del tancat de terrenys i solars

7.     Aprovació del  conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per la prestació del servei d'acollida itinerant al municipi

8.     Moció que presenta el grup municipal de LAPAC, a petició del grup “QUE NO PASE+ EN RELACIÓ ALS AFECTATS PER ACCIDENTS SANITARIS”

9.     Precs i preguntes

L’alcalde,
Marc Bosch de Doria
Dosrius, 25 de juliol de 2016
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil