En el proper Ple es portarà a aprovació l'adhesió a la declaració de Sant Sadurní d’Anoia (compromís local per al desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030). Però que és?

 
Els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han protagonitzat durant molts anys un treball intens i lúcid per generar sostenibilitat en el nostre territori i sovint s’hi han constituït en referent internacional.

La implantació de les agendes 21 locals i, més recentment, els plans d’energia sostenible del Pacte dels alcaldes han estat dues fites que han agrupat al seu voltant moltes altres actuacions que, en conjunt, han canviat la percepció social de l’entorn i la relació que té la ciutadania té amb el medi ambient.
 

Al mateix temps, els experts han fet una anàlisi cada cop més acurada de la realitat planetària que ha aconsellat el disseny de noves propostes, creades des de la recerca i des de la participació, destinades a mitigar els impactes de les disfuncions ambientals i a millorar l’adaptació de la nostra societat a les situacions futures.
 

En el marc de l’Agenda 2030, Nacions Unides acaba de presentar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que assumeixen l’equilibri ineludible entre ambient, societat i economia i contemplen disset àmbits d’actuació a favor de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i la participació.

És especialment transcendent la signatura de l’Acord de París, en què 195 països acaben de pactar l’impuls de mesures i inversions per a un futur baix en emissions, resilient i sostenible. Sota la seva empara, les ciutats i els pobles han subscrit la Declaració de París, que recull el compromís dels líders locals d'arreu del món per fer front a l'alteració del clima.
 

També ha renovat els seus objectius la Unió Europea amb la proclamació del nou Pacte  dels alcaldes pel clima i l’energia, que fixa unes quotes de reducció d’emissions del 40% per al 2030 i afegeix fites d’adaptació a les de mitigació.
 

Davant de les oportunitats de reflexió i de treball que ens obra el nou marc, i conscients de la responsabilitat i de la capacitat de treball i influència dels nostres municipis, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es congratula dels nous objectius, acords i pactes presos i manifesta un cop més el seu compromís amb la sostenibilitat.

És per tot això que ACORDEM:
 

ASSUMIR com a propis els objectius plantejats pels nous acords internacionals — Objectius de Desenvolupament Sostenible, Acord i Declaració de París , nou Pacte dels alcaldes sobre el clima i l’energia— i aprovar la nostra adhesió als mateixos a través dels mecanismes establerts per cada cas per adaptar‐los a la nostra realitat municipal i esdevenir‐ne dinamitzadors en el territori.
 

ESTIMULAR la coordinació entre els actors involucrats en el desenvolupament dels objectius —administracions, àmbits privats, xarxes i ciutadania— per tal de crear sinergies que garanteixin la participació de tothom en el disseny sostenible de la nostra societat.
 

ADEQUAR les polítiques de desenvolupament als criteris de la sostenibilitat en els seus tres vessants, ambiental, social i econòmic, per tal de garantir prosperitat a les generacions actuals i, a les futures, un entorn amb totes les possibilitats intactes.
 

GARANTIR el disseny de polítiques d'educació i cohesió social adreçades a tots els nivells implicats, per tal de facilitar‐ne la sensibilització i capacitació per fer conscients a tots els actors del seu paper, i apoderar les persones i les organitzacions perquè puguin adoptar decisions i passar a l’acció amb un coneixement adequat.
 

FOMENTAR les actuacions d’utilització eficient dels recursos i de sostenibilitat ambiental, especialment les de mitigació i adaptació al canvi climàtic, per tal de contribuir a la resiliència del planeta i de cadascuna de les nostres ciutats i pobles.
 

MOSTRAR a la comunitat global la nostra voluntat de treballar pels objectius de sostenibilitat, com hem fet fins ara des dels nostres pobles i ciutats, per tal de posar l’exemple del treball municipal com una aposta per una pau global, justa i coherent des dels punts de vista ambiental, social i econòmic.
 

ENS INSTEM a presentar la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia en els respectius plens municipals i a notificar l’acord a la presidència de la Xarxa.
 

16a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Sant Sadurní d’Anoia, 4 de febrer de 2016
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil