cada dia una nova selecció musical preparada per a tu - info@dosriusradio.cat

Bases del procés de selecció d'un funcionari a temps parcial enginyer/a tècnic A2 interí - Ajuntament de Dosrius


Procés de selecció, mitjançant el procediment de concurs lliure, pel nomenament d’un funcionari a temps parcial enginyer/a tècnic A2 amb caràcter interí, fins la cobertura definitiva del lloc de treball

ANUNCI

Per resolució d’alcaldia núm. 0077/2016, de 4 de febrer, s’han aprovat les bases i la convocatòria de selecció, mitjançant concurs lliure, d’ una plaça d’ Enginyer Tècnic Municipal de Dosrius.


El termini per presentar sol·licituds finalitza als 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l'anunci de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
S’insereix a continuació les Bases reguladores d’aquesta convocatòria:


BASES REGULADORES

INSTÀNCIA MODEL PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Font: Ajuntament de Dosrius 
Segueix-nos a:


Entradas recents

El més vist

Espai d'expressió ciutadana
Aquest espai com el seu nom indica, pretén ser un espai d'expressió i participació ciutadana de temes relacionats amb el municipi de Dosrius.

Accedi a l'Espai
Normes Generals d'us

Que fan a la tele?

XALOC - Diputació de Barcelona