Bases del procés de selecció d'un funcionari a temps parcial enginyer/a tècnic A2 interí - Ajuntament de Dosrius


Procés de selecció, mitjançant el procediment de concurs lliure, pel nomenament d’un funcionari a temps parcial enginyer/a tècnic A2 amb caràcter interí, fins la cobertura definitiva del lloc de treball

ANUNCI

Per resolució d’alcaldia núm. 0077/2016, de 4 de febrer, s’han aprovat les bases i la convocatòria de selecció, mitjançant concurs lliure, d’ una plaça d’ Enginyer Tècnic Municipal de Dosrius.


El termini per presentar sol·licituds finalitza als 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l'anunci de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
S’insereix a continuació les Bases reguladores d’aquesta convocatòria:


BASES REGULADORES

INSTÀNCIA MODEL PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Font: Ajuntament de Dosrius 
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil