CONVOCATÒRIA DE PLE MUNICIPAL 25 de novembre

25 de novembre a les 19h al saló de plens

L’Ajuntament Ple es reunirà en sessió ordinària, el proper dimecres 25 de novembre de 2015, a les 19 hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ordre del dia següent:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29/10/2015 (Núm. 10/2015)
2.    Despatx oficial
3.    Designació dels càrrecs de les meses electorals a constituir el proper dia 20 de desembre de 2015, amb motiu de les eleccions a les Corts Generals 2015
4.    Creació de la Comissió d’estudi per a l’elaboració del Reglament del Consell Escolar municipal de Dosrius
5.    Adhesió al sistema central d’adquisició de material d’oficina gestionat per la comissió central de subministraments de la Generalitat de Catalunya.
6.    Designació de representants a òrgans en els quals l’ajuntament hi té participació: Fons de Cooperació al Desenvolupament i Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
7.    Aprovació i verificació del text refós (novembre 2015) de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament relativa a les zones verdes i espais lliures del nucli de Canyamars
8.    Moció presentada pel grup municipal del PSC per demanar a la Diputació la construcció d’una rotonda a la connexió de la Ctra. B-510 amb la Ronda Francesc Macià de Dosrius
9.    Precs i preguntes

L’alcalde,Marc Bosch de Doria

Dosrius, 19 de novembre de 2015

Font: Ajuntament de Dosrius


 
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil