Prórroga del conveni entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Dosrius


Pròrroga del conveni pel projecte pont d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi al segon cicle d’ESO de la secció d’institut de Dosrius

Tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Dosrius han valorat positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora de donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemas de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.

El conveni inclou uns ajuts totals per valor de 24.986€. De manera desglossada, hi haurà ajuts econòmics per a les beques de transport escolar (5.500€), beques de menjador de l’escola bressol (3.061€), i per a beques de llibres i material escolar per un import de 16.425€.
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil