cada dia una nova selecció musical preparada per a tu - info@dosriusradio.cat

LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÈS DE SELECCIÓ DÈ TÈCNIC DE COMUNICACIÓ

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s’ha dictat resolució declarant aprovada la llista provisional  d'admesos i exclosos. Els aspirants exclosos disposen un termini màxim de 3 dieshàbils (fins el 27 de juliol) comptadors a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci, per presentar la documentació requerida o per possibles al·legacions. Cal tenir present que caldrà acreditar el compliment dels requisits a data de finalització del termini de presentació d’instàncies (21 de juliol de 2015).


La relació de candidats admesos i exclosos és la següent:


Veure llista

Segueix-nos a:


Entradas recents

El més vist

Espai d'expressió ciutadana
Aquest espai com el seu nom indica, pretén ser un espai d'expressió i participació ciutadana de temes relacionats amb el municipi de Dosrius.

Accedi a l'Espai
Normes Generals d'us

Que fan a la tele?

XALOC - Diputació de Barcelona