LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÈS DE SELECCIÓ DÈ TÈCNIC DE COMUNICACIÓ

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s’ha dictat resolució declarant aprovada la llista provisional  d'admesos i exclosos. Els aspirants exclosos disposen un termini màxim de 3 dieshàbils (fins el 27 de juliol) comptadors a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci, per presentar la documentació requerida o per possibles al·legacions. Cal tenir present que caldrà acreditar el compliment dels requisits a data de finalització del termini de presentació d’instàncies (21 de juliol de 2015).


La relació de candidats admesos i exclosos és la següent:


Veure llista

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil