DOSRIUSRADIO.CAT El Portal d'Informació de Dosrius - info@dosriusradio.cat
Hot Bear. Novetats. Actualitzada

Convocatòria del Ple Municipal

L ’Ajuntament Ple es reunirà en sessió extraordinària, el proper dijous 25 de juny de 2015, a les 19 hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius...


L’Ajuntament Ple es reunirà en sessió extraordinària, el proper dijous 25 de juny de 2015, a les 19 hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ordre del dia següent:

1.    Donar compte al Ple de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments dels Tinents d’Alcalde, creació i composició i atribucions de la Junta de Govern Local, estructuració de l’organització municipal i ordre de la Mesa en les sessions plenàries.

2.    Periodicitat en les sessions del Ple i de les Juntes de Govern Local
3.    Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa General.
4.    Delegacions d’atribucions plenàries a la Junta de Govern Local.
5.    Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.
6.    Designació de representants a òrgans en els quals l’Ajuntament té participació.
7.    Creació dels grups municipals.


L’alcalde, 

Marc Bosch de Doria


Dosrius, 19 de juny de 2015


Segueix-nos a:

Consell Comarcal del Maresme

Entradas recents

El més vist

Primera Fila

Novetats Discogràfiques

El Portal de Música

Plásticos y Decibelios

Rockdelux News

Que fan a la tele?

Remember Black Label Hot Bear