Beques Menjador Escolar Curs 2022-2023


A PARTIR DEL PROPER DILLUNS 09 DE MAIG DE 2022 QUEDA OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER SOL·LICITAR LES BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR (CURS 2022-2023), QUE OTORGA EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME.


DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A TOTES LES PETICIONS:

1.- Sol·licitud degudament omplerta. No es tramitaran sol·licituds que no estiguin autoritzades per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.


2.- DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne beneficiari, i de tots els

membres de la unitat familiar que figurin en el volant de convivència. En el cas que l’alumne no en disposi: certificat de naixement o llibre de família.


3.- Conveni, sentència de divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili, però estigui en el document d’empadronament, o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.


DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA SITUACIÓ FAMILIAR

1.- Família nombrosa - carnet acreditatiu vigent

2.- Família monoparental - carnet acreditatiu vigent

3.- Discapacitat de l’alumne o germans - certificat que acrediti la discapacitat


LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I LA SOL·LICITUD ES POT DESCARREGAR A LA WEB DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS: www.dosrius.cat


EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS COMENÇA EL 09 DE MAIG I FINALITZA EL DIVENDRES 10 DE JUNY


Les sol·licituds es poden presentar:

1. Telemàticament a través de la web de l’ajuntament (www.dosrius.cat).

2. Al registre general de l’Ajuntament amb la sol·licitud degudament omplerta i la documentació requerida.


NO S’ADMETRÀ CAP SOL·LICITUD FORA DE TERMINI


BASES DE LA CONVOCATORIA

MODEL SOL-LICITUD

CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES

CONSENTIMENT DE TRAMESES

INSTÀNCIA


Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil