Ple Municipal Ordinari. Dijous 29 d'abril a les 10:00hEl proper dijous 29 d'abril tindrà lloc el segon ple municipal ordinari de l'any, amb el següent ordre del dia :


1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 DE FEBRER DE 2021 (NÚM. 02/2021)


2. DESPATX OFICIAL

2.1. Dació de compte exprés de la liquidació del pressupost municipal 2020 

2.2. Dació de compte al ple d'objeccions i anomalies en matèria d'ingressos 

2.3. Dació en compte del Pla anual de control financer 2021 

2.4. Dació de compte al ple d’abril de 2021 de les objeccions d'Intervenció 

2.5. Dació de compte al Ple de data 29-04-2021 de les sessions de la Junta de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia


3. SERVEIS ECONÒMICS

3.1. Acord de l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 04/2021 

3.2. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial 

3.3. Acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdits 05/2021 

3.4. Acord de l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 06/2021 


4. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

4.1. Pròrroga de delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per a la neteja viària del municipi. 

4.2. Aprovació de l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) 

4.3. Aprovació inicial de les bases reguladores per al concurs de Carrers Engalanats del poble de Dosrius amb motiu de la Festa Major 

4.4. Proposta d’adhesió a l’acord marc del servei de Teleassistència 


5. SERVEIS TERRITORIALS

5.1. Posada a disposició a la Diputació de Barcelona de terrenys per millora de talús, eixamplament d'obra i millora de revolt 2393/2019 

5.2. Aprovació inicial modificació puntual redibuixat NNSS Sant Carles 750/2021 


6. TEMES SOBREVINGUTS


7. PRECS I PREGUNTES

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil