L'Ajuntament treu a licitació el concurs de la remodelació del Centre Parroquial, per convertir-lo en un Hotel d'Entitats.


Moltes entitats tenen la necessitat de disposar d'un espai on poder trobar-se i dur a terme la seva activitat, tan interna come externa, i no sempre tenen un espai propi o recursos suficients per pagar un lloguer.

Els hotels d'entitats són equipaments destinats a donar suport a associacions i entitats sense ànim de lucre a través de diferents línies de col·laboració:

• Faciliten el treball associatiu i l'accés als serveis i mitjans per al seu desenvolupament.
• Col·laboren en el creixement i millora del moviment associatiu.
• Possibiliten una relació interassociativa entre les diferents entitats.
• Donen suport a la creació de federacions que agrupin diverses associacions.

Qui hi podrà accedir?
Les entitats sense finalitat de lucre, legalment constituïdes, inscrites al registre corresponent i amb finalitats cíviques i socials. Queden excloses les entitats que tinguin com a finalitat la defensa d'interessos comercials o professionals.

És intenció de l'Ajuntament transformar el local denominat "Sindicat o Centre parroquial" situat a Mossèn Jacint Verdaguer, núm 11 i 13 en un hotel d'entitats.

Una de les entitats més beneficiades serà Dosrius Ràdio Associació que per fi podrà disposar d'unes instal·lacions fixes on albergar els equips necessaris i imprescindibles per retransmitar on-line i poder efectuar entrevistes. Aquest espai sol·licitat des de fa més de 3 anys i després de diverses propostes ofertes, va ser finalment denegat per l'equip de govern actual.

Entre els diferents serveis que oferirà el hotel d'entitats destaca:
La cessió de despatxos, sales de reunions, sales de conferències i la utilització de sales de treball. Així com també suport d’infrastructura, de gestió i administrativa. També ofereixen la possibilitat de sol·licitar un seguit de recursos
tècnics: fotocopiadora, equips audiovisuals, etc. Els despatxos i les sales  estaran sotmesos a una taxa. 

Innocentada del 28/12/2018
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil