Convocatòria del Ple Municipal, 28/12/2017L’Ajuntament Ple es reunirà en sessió ordinària, el proper dijous 28 de desembre de 2017, a les 19:00
hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de data 25/10/2017, l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de data 26/10/2017 i l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària i
urgent de data 23/11/2017.

2. Despatx oficial
2.1. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia i de les actes de la Junta de Govern Local
2.2. Dació en compte de les objeccions efectuades i les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos corresponents al darrer quadrimestre de 2017
2.3. Dació en compte al ple de les objeccions efectuades i les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos corresponents a factures de Tallers de formació (desembre 2017)

3. Alcaldia
3.1. Proposta de modificació de l'àmbit de l'Espai d'interès natural del Montnegre i el Corredor

4. Serveis econòmics
4.1. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2018
4.2. Aprovació del pressupost 2018
4.3. Adhesió a l'acord marc de subministrament dea de l'ACM
4.4. Acord d'adquisició del servei de manteniment d'ascensors a través de l'Acord Marc de l'ACM
4.5. Aprovació pel Ple de les objeccions d'Intervenció

5. Mocions
5.1.Moció de suport i adhesió al manifest de somescola.cat per refermar el suport a l'escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa

6. Precs i preguntes


L’alcalde,
Marc Bosch de Doria
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil