CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI, 29 de setembre


 L’Ajuntament Ple es reunirà en sessió ordinària, el proper dijous 29 de setembre de 2016, a les 19 hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ordre del dia següent:


1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28/07/2016 (Núm. 09/2016)

2.    Despatx oficial

3.    Aprovació del Compte General de l’exercici 2015

4.    Nomenar comissió per a la delimitació de terme municipal amb Llinars del Vallès

5.    Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Estevadeordal Botta contra l’acord de ple de data 30 de juny de 2016 pel qual s’informava desfavorablement la sol·licitud d’increment tarifari del servei de distribució d’aigua a la UAXI a Can Canyamars i entorns

6.    Compatibilitat de segona activitat de la Sra. Inmaculada Angel Aljarilla, operària de neteja de les dependències municipals

7.    Precs i preguntesL’alcalde,
Marc Bosch de Doria


Dosrius, 26 de setembre de 2016

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil