L’Ajuntament de Dosrius informa de les retribucions dels càrrecs electes (alcalde i regidors)Les retribucions dels regidors i alcaldes no estan regulades per llei i per tant és potestat de cada ajuntament assignar els sous, indemnitzacions i dietes dels seus càrrecs electes. Aquest govern, en un exercici de transparència, vol donar a conèixer a la ciutadania quines són les assignacions salarials que reben els regidors electes del municipi.Quin és l’òrgan que decideix?L’òrgan que decideix les assignacions salarials dels regidors del plenari, és l’anomenat ple del cartipàs, on també es fa el nomenament dels diversos càrrecs, com per exemple els Tinents d’Alcalde. Aquest plenari se celebra a l’inici de cada legislatura, i en el present va tenir lloc el 25 de juny de 2015 (consulteu l’acta en aquest enllaç).Pel que fa a aquesta legislatura (2015-2019), les retribucions dels regidors de govern en conjunt s’ha rebaixat en un 14%. El darrer mandat (2011-2015) destinava una despesa anual de 228.944,52€ a salaris dels membres del govern, la qual cosa significa un important estalvi de 31.876€ respecte els actuals regidors de govern (un total de 197.068€).


Quins tipus de retribucions hi ha i com es distribueixen?Tal i com indica la gràfica, hi ha dos tipus de retribucions: les salarials (a través de la seguretat social), i les indemnitzacions mensuals per assistència, que són les que comprenen una sèrie de dietes: En el cas de Dosrius, hi ha una assignació de 110€ per assistència a un Ple, 50€ per assistència a la Comissió Informativa General i a la Comissió Especial de Comptes, i 700€ per assistència a la Junta de Govern Local, com a membre de ple dret. Pel que fa als Grups Municipals, en el cas de Dosrius hi ha una indemnització mensual per cada grup municipal, en aquest cas de 50€, a la qual s’hi ha de sumar 16€ per cada regidor electe.

Font: Ajuntament de Dosrius
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil