Informe Trimestral Sociolaboral del Maresme Desembre 2015


fer click per ampliar les imatges

Les dades aregades d’ocupació assalariada i autònoma en data 30 de setembre de 2015 s’ha situat en els 119.945 llocs de treball. Aquesta xifra ha suposat una davallada en relació al juny; un descens relatiu del 2,05% corresponent a la pèrdua absoluta de 2.511 llocs de treball. Si considerem tots els règims d’afi liació – dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social– els llocs de treball han estat de 125.096, és a dir, un 2,09% inferior al trimestre passat en perdre 2.669 llocs de treball (vegeu la taula 26 en el capítol de Dades bàsiques per municipis). Així doncs, siguin quines siguin les dades que mirem, l’ocupació a la comarca ha baixat vers el trimestre passat.

La comparativa interanual mostra una evolució positiva en tant que el volum de llocs de treball ha augmentat; un 2,82% en el cas de l’ocupació assalariada i autònoma corresponent a 3.287 llocs de treball i un 2,68% en el cas de tots els règims corresponent a 3.272 llocs de treball.


Font: L'Observatori de Desenvolupament Local - Consell Comarcal del Maresme


Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil