Exposició pública del projecte d’execució d’asfaltat de carrers de Can Massuet durant trenta dies a partir del 19 d’agost


La Junta de Govern Local en sessió de data 28 de juliol de 2015 va aprovar inicialment el projecte d’arranjament del paviment amb aglomerat en calent dels carrers de les Agudes, Granollers, Collformic, Sant Elies, Cèllecs, l’Avinguda del Far i el Passatge de les Agudes; tots de Can Massuet. En aquests carrers s’hi intervindrà total o parcialment en funció de l’estat del paviment. La superfície total d’actuació és de 2.313,05m2 amb un pressupost total previst de 63.966,43€.

El projecte ha entrat en fase d'exposició pública de trenta dies a partir de l'endemà de la seva publicació al BOP. Aquest període d'exposició començarà el 19 d'agost. Les obres a executar consistiran en el sanejat i posterior asfaltat de diverses zones de la calçada. Aquestes actuacions es duran a terme en constant interacció amb el trànsit de vehicles rodats, havent d’extremar la senyalització i tancament de les zones de treball. En el supòsit que no sigui possible, s’utilitzaran els operaris que siguin necessaris o Policies Locals per tal de controlar talls puntuals de trànsit.

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil