Funcionament dels Nous Contenidors a Can Massuet del Far i a Canyamars


Els nous contenidors de Can Massuet i Canyamars són de carga lateral i disposen de dues tapes: una per l’aportació de l’usuari, que serà a la banda de la vorera; i l’altra, per la recollida del camió.
Els contenidors són de 3.200 litres (envasos, paper-cartró i rebuig) o 1.800 litres (orgànica i vidre), augmentant així la capacitat dels contenidors existents actualment (1.100 litres). Totes les àrees disposaran de les cinc fraccions de recollida domiciliària: orgànica, envasos, paper-cartró, vidre i rebuig; i es distingiran pel color de les tapes.
La reducció d’àrees actuals i la creació de noves àrees completes amb les cinc fraccions disminueix els punts d’abocaments -la majoria d’ells al costat de contenidors- i apropa les àrees de recollida selectiva al ciutadà -passant de set àrees de selectiva a 22, en el cas de  Can Massuet, i de set a vuit a Canyamars-. En total, es tripliquen el número d’àrees de recollida selectiva i es redueix la distància actual a les àrees d’aportació de recollida selectiva.
A més, també cal destacar la millora de l’estat dels contenidors i l’augment de la capacitat per a les fraccions de resta i d’orgànica sobretot.
Aquest nous contenidors són més compactes i baixos, comparat amb les caixes i iglús de recollida selectiva que hi ha actualment, i permeten una millor visibilitat. Així mateix, no tenen rodes i quedaran fixats a terra mitjançant unes guies, evitant així el seu desplaçament.
Finalment, la novetat important  d’aquest  nou model de recollida és el tancament dels contenidors de tres fraccions: orgànica, rebuig i envasos.

Per què es tanquen?
Després d’un acurat estudi s’ha arribat a la conclusió que l’única manera de conèixer amb quina freqüència aboquen els veïns els residus de cadascuna de les tres fraccions (orgànica, rebuig i envasos) és tancant la tapa d’aquests contenidors i donant a cada habitatge una targeta que els hi permetrà obrir els contenidors.
Aquest sistema permetrà conèixer a l’Ajuntament l’ús que fa cada habitatge de cadascun dels contenidors i, a mig termini, poder aplicar una taxa més justa que repercuteixi l’aportació real que fa cada família. L’objectiu principal, doncs, és augmentar els percentatges de recollida selectiva -sobretot de l’orgànica- i evitar malbaratar recursos i pagar les penalitzacions econòmiques per no reciclar.

Puc anar a qualsevol àrea de contenidors?
Cada targeta tindrà associada l’obertura d’una àrea de contenidors principal i tindrà també la possibilitat d’aportar a una altra àrea, en cas que la principal tingui algun problema.

Com es poden obrir?
L’obertura dels contenidors es farà mitjançant una targeta d’ús exclusiu pels contenidors. Es repartirà una targeta per cada habitatge de Can Massuet El Far i Canyamars i pels habitatges disseminats.
En cas de pèrdua o robatori els ciutadans podran sol·licitar una segona targeta la qual tindrà un preu públic.
A més, està previst que en breu es posi en marxa una App que, entre altres funcions, permetrà l’obertura dels contenidors.

Com es poden obrir?
L’obertura dels contenidors es farà mitjançant una targeta d’ús exclusiu pels contenidors. Es repartirà una targeta per cada habitatge de Can Massuet El Far i Canyamars i pels habitatges disseminats.
En cas de pèrdua o robatori els ciutadans podran sol·licitar una segona targeta la qual tindrà un preu públic.
A més, està previst que en breu es posi en marxa una App que, entre altres funcions, permetrà l’obertura dels contenidors.
Com funciona la targeta?
Simplement caldrà acostar la targeta a l’espai indicat per tal que es desbloquegin el contenidors. Després de realitzar l’aportació dels residus, la tapa es tancarà sola i quedarà novament bloquejada.

Què he de fer si no puc obrir algun contenidor?
Cada un dels contenidors té un codi concret en un adhesiu al frontal. Per avisar d’una incidència cal notificar-ho mitjançant diverses vies:
  • Enviant un correu electrònic a incidencies@resmar.com, indicant el número de contenidor que té la incidència.
  • Trucant al telèfon 93 799 62 80 i indicant el número de contenidor i l la incidència.
  • Enviant un missatge de WhatsApp al 681 22 95 54 indicant el número de contenidor i la incidència.

Per que es tanquen els contenidors d’envasos, orgànica i rebuig i no els de vidre i paper-cartró?
La proposta de tancament d’aquests contenidors s’ha fet conjuntament des de l’Agència de residus i Ecoembes per tal de valorar la incidència en la recollida dels envasos lleugers a nivell municipal. Amb tot, l’Ajuntament ha cregut oportú tancar també la fracció orgànica, doncs cal que estigui ben separada i sense impropis per tal de que es pugui compostar correctament. D’aquesta manera, amb la suma de les tres fraccions, es pot fer una clara estimació de com se separa a nivell municipal i cada família individualment.
D’altra banda, s’ha decidit no fer el tancament dels contenidors de vidre i paper-cartró per  l’elevat cost dels mecanismes i el fet que aquestes fraccions són més senzilles de separar.

Cada quant es netegen els contenidors?
Cal destacar que amb el nou servei de recollida es farà un repàs diari de tots les àrees de contenidors per mantenir-les netes. No es retiraran els abocaments incontrolats de voluminosos, que seran retirats els dilluns amb la recollida de voluminosos.
Els contenidors es netejaran exteriorment amb una freqüència mensual (rebuig i orgànica) o  cada dos mesos (contenidors de paper-cartó, envasos lleugers i vidre). Per evitar les males olors s’aplicarà als contenidors durant el seu buidat un enzim inodor i no contaminant que retarda la descomposició de la matèria orgànica.

Quin és el calendari de recollida dels contenidors?

Cada dia de recollida es farà el 100% de tots els contenidors de la fracció corresponent.

Com és el camió que recull els contenidors?
Pel buidat dels contenidors es disposa d’un camió recol·lector amb una caixa compactadora que buida pel costat dret mitjançant uns braços elevadors. Aquest camió anirà equipat amb un sistema de pesatge embarcat que permetrà conèixer el pes de cada contenidor a l’hora del seu buidat.
A més, disposarà també d’un sistema GPS que registrarà l’itinerari de recollida amb l’hora del buidat de cada contenidor. L’avantatge principal d’aquest camió és que permet recollir contenidors de gran volum i disminuir les àrees d’aportació.

A CAN MASSUET DEL FAR I A CANYAMARS
A partir del 18 de juny per tal de millorar la gestió dels recursos municipals, caldrà una targeta per obrir els contenidors d'organica, d'envasos i de resta. 

TARGETA D'OBERTURA DE CONTENIDORS

A PARTIR DEL 2 DE JUNY VINE A BUSCAR LA TARGETA QUE OBRIRA ELS CONTENIDORS
DE LA TEVA AREA

Cal portar el rebut de l'IBI per a recollir la targeta

Punt d'informació a l'Ajuntament:
Del 4 al 15 de juny de 2018 de dilluns a divendres de 9 a 14h
dijous de 17:30 a 19h

A can Massuet:
al Casal del Far (Covasa)
Xerrada dissabte 2 de juny a les 18h
Xerrada diumenge 10 de juny a les 11h

Punt d'informació
dissabte 16 de juny de 10 a 14h

A Canyamars
Casal de Les Cotxeres
Xerrada diumenge 3 de juny a les 11h
Xerrada dissabte 9 de juny a les 18h

Punt d'informació
diumenge 17 de juny de 10 a 14h

Per a més informació: TEL. 93 791 80 14
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil