Comunicat - Nota de premsa

El post a Facebook de data 28 de febrer de 2018 i publicat a les 08:49 en relació a la recollida de signatures pel tema "SEGURIDAD - Inmigrantes, Canyamars / Can Massuet del Far" ha estat suprimit per decisió de la junta de Dosrius Ràdio Associació, reunida a Dosrius a les 10:30 h del dia 2 de març de 2018. 

  • Després d'analitzar detalladament el contingut de la carta exposada, de la qual no es va afegir ni suprimir cap paràgraf i es va adjunta l'imatge original de la mateixa. 

  • Atès que l'objectiu principal de l'entitat és donar difusió a les activitats que es duen a terme al municipi i a la comarca. 

  • Atès que un dels eixos bàsics de l'entitat és el respecte al pluralisme polític, social, religiós i cultural. 

  • Atès que s'ha rebut advertències pel que fa a la possibilitat de tancament de la pàgina per part de Facebook. 

Per tot això s'ha resolt el següent: 

Eliminar el post esmentat i tots els comentaris vinculats a aquest. 

No tornar a publicar cartes o escrits d'entitats, col·lectius o persones en que el contingut no sigui la promoció d'una activitat d'interès general, tal com indiquen els estatuts i sempre que no sigui de caràcter descriminatori i que sigui respectuós amb els altres. 

Demanar disculpes als que es puguin haver sentit ofesos o molestos. 

Emetre un comunicat informant d'aquests acords.

Dosrius, a 2 de març de 2018
Junta de Dosrius Ràdio Associació 
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil