cada dia una nova selecció musical preparada per a tu - info@dosriusradio.cat

Anunci de licitació, Ajuntament de Dosrius - LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA D'ÚS DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES DE VENDING

Adjudicació de l'autorització d'ús demanial consistent en l'ocupació directa i temporal de superfície per a la instal·lació de màquines de vènding en diferents edificis municipals, de conformitat amb l'annex 4 del plec. No obstant això, la relació de màquines a instal·lar podrà augmentar o disminuir segons les necessitats que es plantegin a l'Ajuntament. 

+ Info

PLANOLS VENDING.pdf
 
Segueix-nos a:


Entradas recents

El més vist

Espai d'expressió ciutadana
Aquest espai com el seu nom indica, pretén ser un espai d'expressió i participació ciutadana de temes relacionats amb el municipi de Dosrius.

Accedi a l'Espai
Normes Generals d'us

Que fan a la tele?

XALOC - Diputació de Barcelona