Anunci de licitació, Ajuntament de Dosrius - LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA D'ÚS DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES DE VENDING

Adjudicació de l'autorització d'ús demanial consistent en l'ocupació directa i temporal de superfície per a la instal·lació de màquines de vènding en diferents edificis municipals, de conformitat amb l'annex 4 del plec. No obstant això, la relació de màquines a instal·lar podrà augmentar o disminuir segons les necessitats que es plantegin a l'Ajuntament. 

+ Info

PLANOLS VENDING.pdf
 
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil