Ordenances fiscals per a l'any 2016Aprovació inicial de modificació.
5 ordenances fiscals sobre impostos, 8 sobre taxes, 1 sobre preus públics i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació

Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Entre les modificacions més importants de cara al 2016, val a destacar que s'ha aprovat una exempció de la taxa del mercat setmanal durant tot l'any. L'objectiu és el de re-impulsar aquesta activitat incentivant la seva promoció i coneixement al poble.

L'Ajuntament també ha eliminat la bonificació de vehicles amb antiguitat superior a 25 anys, i ha derogat l'ordenança de taxa per incendis forestals. Una altra de les novetats de cara al 2016 serà l'adaptació del text de les ordenances a la llei de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals (llei 16/2015). Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles, es mantindrà el tipus impositiu municipal del 0,82%.

Finalment, les ordenances inclouen un augment d'un 1% de la taxa de l'escola bressol, i s'ha incrementat el lloguer del Pou del Glaç per a celebracions com ara noces.

Per a més informació, el ciutadà pot dirigir-se a les oficines de l'Ajuntament durant el període d'exposició pública de les ordenances fiscals, que acaba el 15 de desembre.

Font: Ajuntament de Dosrius


Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil