MANIFEST INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos per manifestar,  una  vegada  més,  el  rebuig  a  la  violència  masclista  i  denunciar-ne  les  causes  que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.

En  el  compromís  d’eradicar  la  violència  masclista  totes  les  institucions públiques,  molt especialment  els  Ajuntaments Catalans, de  la  mà  de  les  entitats  de  dones  i  del  moviment feminista,  ens  hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una  xarxa  de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i  filles  i per  dissenyar  protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits diversos.  
Per  la  seva  banda,  la  societat  catalana augmenta  dia  a  dia  la  seva  sensibilitat  i implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.


Això  no  obstant, la  violència contra  les  dones és  una  realitat  persistent  i  cruenta  tal  i  com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies
per violència masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social. 


En  aquest  sentit,  és  del  tot  imprescindible  denunciar la  complicitat  social  i  cultural  dels missatges que  fomenten el  sexisme, de les  imatges  que  tracten el cos  de  les  dones  com  a objectes  sexuals, de les narratives  que  emmascaren  les  agressions  sexuals  contra  les  dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.


Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l'alternativa que  representem i  del  compromís que defensem per l’eradicació de la violència masclista.
La nostra responsabilitat  individuali  col·lectiva passa  per  acceptar  que no  hi  ha  canvi  social  que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social que porta  inscrit en  el  seu  ADN  el  masclisme  com  a  ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat. 


Tal  i  com  recull la  llei catalana, del  dret  de  les  dones  a  eradicar  la  violència  masclista,  el masclisme  és  el  concepte que  defineix  les  conductes  de  domini,  control  i  abús  de  poder  dels homes  sobre  les  dones  i  que ha  imposat  un  model  de  masculinitat  que  encara
és  valorat  per una part  de  la  societat  com  a  superior.  La  violència masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.


Conseqüentment,  la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria.

Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, més encara en aquest context de  construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats.  Catalunya  necessita  un Pla  de Prevenció  a  nivell  nacional  que  reconegui  la urgència d’establir pràctiques de  deconstrucció  del  paradigma  patriarcal  i  dels  discursos masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada  al passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat democràtica moderna que  eradiqui  el  sistema  patriarcal i  androcèntric  que  aconseguirem  fer  front  a  la  violència masclista.
 

Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament  dinàmiques  innovadores  per  eradicar  definitivament  la  violència  masclista  que representa  una  greu  vulneració  dels  drets  humans  i  atempta  contra  la  igualtat  efectiva  entre dones i homes.

Barcelona, novembre de 2015


Generalitat de Catalunya, Diputació Barcelona, Diputació Tarragona, Diputació Lleida, Diputació Girona, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis.


Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil