Porta a porta a Dosrius i noves àrees de contenidors. El que cal saber

 Calendari recollida residus porta a porta

A Catalunya generem de mitjana 1,62 kg de deixalles per habitant i dia. La bossa tipus mitjana a Catalunya, aquella que descriu els residus que es generen als domicilis i comerços, estableix que de tots els residus que produïm només un 15% són de fracció resta (residus no reciclables), i per tant s’hauria de tractar com a tal. Al municipi de Dosrius però, aquesta fracció resta representa un 65% del pes total dels residus generats durant el 2016. És a dir, pràcticament encara hi ha un 50% dels residus generats a Dosrius que podrien ser reciclats correctament. La generació de residus suposa un cost ambiental i econòmic elevat sinó es gestionen correctament tancant el cicle de cada recurs-residu. Per tancar el cicle cal separar i aportar cada residu l contenidor i al tipus de recollida que li correspon. No fer-ho implica incrementar el malbaratament de recursos naturals.

Al municipi de Dosrius la quantitat de residus generats sumen un total de 687,18 kg/hab/any (3.530,16 Tn. anuals al 2016), i per tant 1,88 kg diaris, molt per sobre de la mitjana de Catalunya i del Maresme (1,51 kg/hab/dia), d’acord amb les dades de l’Agència de Residus de Catalunya.

La gran quantitat de restes vegetals generades al municipi denota les característiques dels habitatges de Dosrius: en gran part parcel·les amb jardins que necessiten un manteniment periòdic. Aquest fet explica que un 13% dels residus totals gestionats al municipi siguin restes vegetals.

En relació amb l’increment total de residus hi tenen molt a veure els envasos i els embolcalls d’un sol ús dels productes que es consumeixen, aquesta la conseqüència d’un consum no responsable que representa un clar malbaratament dels recursos.

Tots i totes som consumidors i usuaris d’un ampli ventall de béns i serveis, i això fa que, directament o indirecta, sigui a les nostres mans canviar alguns dels nostres hàbits de consum, i és nostra la responsabilitat de consumir de manera respectuosa amb el nostre entorn.

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil