Llista definitiva d'admesos i exclosos procés selectiu agents policia local

Finalitzat  el  termini  de  presentació  d'al·legacions  i  esmenes, s’ha dictat resolució declarant aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos. Les llistes certificades d’admesos poden consultar-se al departament de Secretaria de l’Ajuntament.

El  dimecres dia  2 de  març començarà  el  procés  selectiu. Els  aspirants  han  de presentar-se a les 9:00 hores al Pavelló Poliesportiu de Dosrius per començar amb la primera prova que serà la de cultura general. Està previst que aquest mateix dia es realitzi també l’exercici número dos.

D’acord amb la base 3.3, la convocatòria de cada fase del procés selectiu s’efectuarà mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.


LLISTAT DEFINITIU

Font: Ajuntament de Dosrius

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El que + Sona (#TRENDINGTOPIC)

El més vist (els darrers 30 dies)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil